Mii-Met-Vi møte!

Mii-Met-Vi møte!


Arrangør: KIF-huset

Tid


Velkommen til Mii-Met-Vi møte!


Tirsdag 16.april kl.20.00-20.45.


Finnmark Fotballkrets innkaller alle trenere, foreldrekontakter, ledere, dommere og foresatte, samt spillere fra 13 år og eldre til informasjonsmøte om sesongen 2024!

Spillere under 13 år er også hjertelig velkommen til å delta!


Hovedsak:

Presentasjon av Mii-Met-Vi prosjektet.


Finnmark Fotballkrets og våre klubber starter denne sesongen det nye inkluderingsprosjektet Mii-Met-Vi. Målet er at alle skal trives og være stolte av å være en del av den flerkulturelle fotballfamilien vår, men like viktig er det å bidra til en positiv samfunnseffekt for Finnmark som hele fotballfamilien er en del av! Prosjektet skal motarbeide hets og fremheve fellesskap i Finnmark både før, under og etter kamp. Mii – Met – Vi skal engasjere både på, langs og utenfor banen.


Prosjektet vil være synlig på alle kamper og turneringer gjennom hele sesongen. På møtet vil vi informere om hvordan DU både vil og kan bli påvirket av prosjektet!


Møtet gjennomføres på Teams.

Link til deltakelse: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ3NGE1NjItNDk4NC00ZWIwLTgwYTctMzZkMzE2ZGEyMzI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%2214634432-57d8-4597-8da5-b276d921da11%22%7d


For spørsmål om møtet kan daglig leder i Finnmark Fotballkrets, Roger Finjord, kontaktes på mob.91317676 eller e-post roger.finjord@fotball.no


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.