Solidaritetsfondet i Kirkenes IF – Støtte for Idrettsglede

Velkommen til Kirkenes IF's Solidaritetsfond, en støtteordning stolt støttet av vår hovedsponsor, Lions Kirkenes. Solidaritetsfondet har som overordnet mål å sikre at ingen barn og unge skal falle ut av idretten på grunn av familiens økonomi. Vi ønsker å gjøre idretten tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk situasjon. Her finner du informasjon om hva Solidaritetsfondet er, hvem som er målgruppen, og hvordan du kan søke om støtte.

Hva er Solidaritetsfond?

Solidaritetsfondet er en spesifikk ordning i Kirkenes IF som er designet for å dekke deltakerkostnader for barn og ungdom. Dette kan inkludere treningsavgift, medlemskontingent, deltakelse på stevner/turneringer, nødvendig utstyr, transport, og lignende. Fondet er ikke ment å fullfinansiere idrettsdeltagelse, men å være en støtte i økonomisk krevende situasjoner. Søknader til fondet skal være individuelle og tillitsbaserte.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen for brukere av Solidaritetsfondet er medlemmer i aldergruppene 4-17 år der økonomi er en barriere for idrettsdeltagelse.

Retningslinjer for søknad:

  • Fondets målgruppe er barn/unge mellom 4-17 år.
  • Fondet kan kun søkes av medlemmer med aktivt medlemskap i Kirkenes IF.
  • Søknader behandles en gang i måneden av Solidaritetsfond-utvalget.
  • Støttebeløpet er inntil 3000 kr per barn og gis til aktiviteter i regi av Kirkenes IF.
  • Bevilgede beløp betales normalt til gruppekontoen for det respektive medlemmet, eller i enkelttilfeller til foresatte etter avtale.
  • Solidaritetsfondet yter ikke støtte til søkere ivaretatt av flyktningtjenesten eller NAV, hvis søker får støtte av NAV eller flyktningtjenesten vennligst kontakt oss på post@kirkenes-if.no.

Hovedsponsor: Lions Kirkenes

Solidaritetsfondet i Kirkenes IF er stolt støttet av vår hovedsponsor, Lions Kirkenes. Uten deres støtte ville ikke denne viktige ordningen vært mulig. Vi takker Lions Kirkenes for deres engasjement og dedikasjon til å styrke lokalsamfunnet gjennom idretten.

Slik søker du støtte:

For å søke støtte fra Solidaritetsfondet, vennligst fyll ut søknadsskjemaet Søknad til solidaritetsfondet (kirkenes-if.no) . Vi oppfordrer alle medlemmer i Kirkenes IF til å ta i bruk denne ressursen for å sikre at økonomi ikke skal være en hindring for idrettsglede.

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon? Kontakt oss på post@kirkenes-if.no.

Takk for at du er en del av Kirkenes IF-fellesskapet!