Kirkenes IF skal være en viktig samfunnsaktør ved å skape bolyst og attraktivitet i Sør-Varanger kommune. Foreningen skal gi barn, unge og voksne et tilbud innenfor håndball, fotball og orientering. Vår aktivitet er tuftet på kjerneverdiene RESPEKT, FELLESSKAP og BEGEISTRING. Frivillighet preger vårt arbeid. Gjennom vår kompetanse er vi med å oppdra den oppvoksende generasjonen og er et viktig supplement til familie og skole. 


Verdigrunnlaget handler om hvordan vi ønsker å fremstå som klubb og hvordan dette skal prege all vår adferd. Dette handler om hvordan vi vil at våre felles leveregler skal være. Verdigrunnlaget er viktig fordi det skaper stabilitet, det gir krefter og retning for fremtidig handling, det skaper identitet og gir grunnlag for kommunikasjon og handling.


  • Respekt

Alle skal møtes med respekt uansett rolle og arena. Det dreier seg om respekt ovenfor konkurrenter og medspillere. Respekt for trenere, ledere, dommere, foresatte og støtteapparat uansett bakgrunn.


Respekt er en grunnpilar i Fair Play. Respekt bygger på å utvikle selvfølelse, hele mennesker og gi alle i klubben en trygghet.

 

  • Fellesskap

Som medlem av KIF er du en del av et større fellesskap. Foreningens prosesser og beslutninger krever deltakelse og skal være åpne. Vi er en klubb for alle. Sammen jobber vi mot våre mål. Vennskap, tilhørighet og samhold er med på å styrke vårt arbeid.

 

  • Begeistring

I Kirkenes IF skal det handle om å skape begeistring og ta vare på egenverdien med å drive idrett. Glede er grunnleggende. Idrettsglede er avgjørende for å lykkes. Flest mulig skal kunne delta lengst mulig og bli best mulig. 

 

Verdimøter

En kvalitetsklubb er avhengig av at de grunnleggende verdier og retningslinjer er forankret hos alle på alle nivåer. Klubben skal derfor avholde årlige møter for å sikre dette, og målgruppene er trenere/ledere, spillere og foreldre. På denne måten vil man sikre at medlemmene er godt kjent med og støtter opp om klubbens virksomhet.

Neste verdimøte planlegges til januar 2021.