Kirkenes IF ønsker å utvikle et nytt KIF-hus som skal være et aktivt kompetansesentrum for idretten i Sør-Varanger, et hus der aktivitet, administrasjon samt helse- og idrettskompetanse samles, styrkes, deles og videreutvikles.

Kirkenes IF eier KIF huset ved Kirkenes aktivitetspark. Klubbhuset består av et kontor, lager og en utleiedel. Huset ble reist i 1947 og oppfyller ikke lengre kravet til foreningen. Derfor har klubben igangsatt prosjektet med å utvikle KIF huset til et moderne idrettsanlegg, der idrettskompetanse i Sør-Varanger kommune samles. Bygget skal bli en del av det fremtidsrettede frisklivstilbudet i kommunen rundt Kirkenes aktivitetspark. Som idrettens kompetansesentrum kan det ved KIF huset skapes positive ringvirkninger i lokalsamfunnet og gi muligheter til flere nye arbeidsplasser.

Prosjektet fremmer en visjon om et idrettsfaglig kompetansesentrum. Et slikt sentrum bidrar til bolyst og byens attraktivitet som Idrettsby: en kompetanseøkning innen idrettsfag, idrettsadministrasjon og folkehelse vil tiltrekke seg nye aktører og bidra til muligheten for idrettsinteressert ungdom til å etablere seg i kommunen.

Ved å samle flere helserelaterte enheter styrkes små bedrifters virksomhet, deres utviklingsevner og langsiktige vekstmuligheter. Samtidig ønskes det å utrede muligheten for flere aktivitetstilbud til barn- og unge, som KIF akademi og idrettsbarnehage.

Klubben ser på prosjektet som en mulighet til innovasjon og et grensesprengende tiltak i kommunen, som satser på idrett, folkehelse og fysisk aktivitet.

Med tilskudd fra Finnmark idrettskrets sitt anleggsfond kan vi engasjere Haldde Arkitekter AS som vil utarbeide de første skissene av bygget. Klubben jobber iherdig med å utarbeide konseptet og involvere eksterne aktører i prosjektet.