Æresmedlemskap i Kirkenes Idrettsforening er en ærefull utmerkelse for medlemmer som har vist ekstraordinært engasjement og prestasjon i løpet av minimum 10 års aktivt medlemskap. Kandidatene må ha utmerket seg innen lang og tro tjeneste, sportslige prestasjoner, frivillig arbeid, lederskap, positiv innflytelse, utdanning og utvikling, bidrag til samfunnet samt innovasjon. Nominasjon av kandidater skjer innen 1. desember hvert år, og endelig godkjenning og utdeling av æresmedlemskap skjer på årsmøtet, med tildeling av Æresmedlemspris og diplom.

Hvis du ser at noe av informasjon er feil kan du sende en mail til post@kirkenes-if.no

O.J. Melvold

Født:?

Æresmedlem siden: 1921


Andreas Bergerud

Født:?

Æresmedlem siden: 1921


Trygve Kaasen

Født:?

Æresmedlem siden: 1931


Olaf Bruun

Født:?

Æresmedlem siden: 1945


Kristian Hagen

Født:?

Æresmedlem siden: 1947


Erling Schistad

Født:?

Æresmedlem siden: 1968


Arne Ulvang

Født:24.06.1936

Æresmedlem siden: 1978


Keth Kristensen

Født: 27.04.1934

Æresmedlem siden: 1997


Roger Sivertsen

Født:15.01.1936

Æresmedlem siden: 1998


Sven-Olav Olsen

Født:27.08.1949

Æresmedlem siden:


Sverre Hansen

Født:?

Æresmedlem siden: 1921


Tore Sannes

Født:11.02.1947 (2021)

Æresmedlem siden: 2016


Marie Amundsen

Født:?

Æresmedlem siden: 1921


Lauritz Hoel

Født:?

Æresmedlem siden: 1933


Hans Torgersrud

Født:?

Æresmedlem siden: 1945


Ivar B. Hansen

Født:?

Æresmedlem siden: 1947


Arne Schistad

Født: 10.12.1929

Æresmedlem siden: 1968


Bjørn Rognmo

Født:11.04.1936

Æresmedlem siden: 1988


Arnfinn Kristensen

Født: 30.06.1933 (2023)

Æresmedlem siden: 1997


Stine Isaksen

Født:?

Æresmedlem siden: 2024


Thora Bruun

Født:?

Æresmedlem siden: 1921


Johan Amundsen

Født:?

Æresmedlem siden: 1921


Eivind Schistad

Født:?

Æresmedlem siden: 1933


Sigurd Torgersen

Født:?

Æresmedlem siden: 1945


Harald E. Tunstad

Født:?

Æresmedlem siden: 1958


Oddbjørn Gundersen

Født:

Æresmedlem siden: 1978


Willy Olsen

Født:06.08.1940 (2023)

Æresmedlem siden: 1988


Arne Larsen

Født:?

Æresmedlem siden: 1997


Herbert Randal

Født: 28.12.1948

Æresmedlem siden:


Turid Gudim Aune

Født:

Æresmedlem siden: 2024