Orienteringsgruppa i KIF har eksistert siden 1970-tallet.

O-gruppen samarbeider med andre O-grupper i Sør-Varanger (SIL, Pasvik Hauk). Informasjon om Orientering i Sør-Varanger finnes bl.a. på facebook:  https://www.facebook.com/okirkenes/

Vårt hovedfokus nå er turorientering. Det legges ut 60 poster i nærområdet med ulik vanskelighetsgrad. Kart kan kjøpes hos de lokale idrettsbutikkene. Det jobbes også med en digital løsning som vi håper er klar for sesongen 2023. Tur-o sesongen starter medio juni og avsluttes 1 oktober.

Eventuelle treningsløp blir annonsert på facebook. Kretsløp legges ut på nasjonal terminliste www.eventor.no

Spørsmål rettes til:  Fred Inge Eilertsen fige2070@gmail.com