For å motta Hederstegn fra Kirkenes Idrettsforening må kandidaten ha vært aktivt medlem i minst 5 år og vist ekstraordinært engasjement i tråd med våre verdier: Respekt, Fellesskap, Begeistring. Kriteriene inkluderer lang og tro tjeneste, sportslige prestasjoner, frivillig arbeid, lederskap, positiv innflytelse, utdanning og utvikling, bidrag til samfunnet samt innovasjon.

Kun medlemmer kan nominere, og fristen er 1. desember hvert år. Etter godkjenning av styreleder, vurderes kandidatene av hovedstyret. Hederstegn deles ut ved årsmøtet, med tildeling av Hederstegnpris og diplom. Hederstegn er nødvendig for å bli vurdert for æresmedlemskap.

Hvis du ser at noe av informasjon er feil kan du sende en mail til post@kirkenes-if.no