KIF seniorlag spiller i 4. divisjon avd. Finnmark og rekruttlager spiller i 5 divisjon av. Øst - Finnmark.

Gruppen administrere også klubbens juniorsatsing.

Senior gruppa består av leder Roger Bruer, medlemmer  Tore F Nilsen, Jan Tore Jørgensen og Brynjar Alexandersen.

A-laget er klubbens flaggskip og er avhengig av gode sponsorer.

I tillegg har gruppen et veteranlag og et velfungerende Futsal-samarbeid.

Trenere A - Lag 2023: Jørgen Nilsen og Anton Romanov

Trener Rekruttlag 2023 : Inge  Johansen