Klubbens vedtekter:

Lovnorm KIF 2023

 

NIFs lov

 

NIFs lov med endringer vedtatt på Idrettstinget 2019 med ikrafttredelse 1.1.2020 – les her.

 

Klubbens håndbok:
Klubbhåndbok 2023

Klubbens rekrutteringsplan
Rekrutteringsplan

 

Klubbens miljøplan
Miljøplan

Klubbens organisasjon:
Organisasjonskart

Klubbens roller:
Kvalitetsklubbansvarlig: Administrativ leder
Oppstartsansvarlig: Hanne Torgersrud 
Rekrutteringsansvarlig: Hilde Michelsen 
Treneransvarlig: Pål Haldorsen 
Dommerkoordinator: Jens Petter Pedersen 
Fair-play ansvarlig: NN 
Politiattest ansvarlig: administrativ leder 
Overgangsansvarlig: Jan Tore Jørgensen 
Sportslig leder: Hanne Torgersrud (gruppeleder aldersbestemt fotball) 
Utdanningsansvarlig: Administrativ leder 
Spillerutviklingsansvarlig: Preben Hagen Olsen 
FIKS ansvarlig: Mona Hagen Noste

Hjemmekamper
Instruks for kampvert

Andre dokumenter:
Velkommen til KIF – skjema for aldersbestemt idrett 
Forsikringer

Årsrapport:

KIF Årsrapport 2015
KIF Årsrapport 2016
KIF Årsrapport 2017
KIF Årsrapport 2018
KIF Årsrapport 2019
KIF Årsrapport 2020
KIF Årsrapport 2021
KIF Årsberettning 2022

KIF Årsberettning 2023

Protokoll / Referat:

Protokoll fra årsmøte 2017
Protokoll fra årsmøte 2018
Protokoll fra årsmøte 2019
Protokoll fra årsmøte 2020
Protokoll fra årsmøte 2021
Protokoll fra årsmøte 2022
Protokoll ekstraordinært årsmøte 2022
Protokoll fra årsmøtet 2023

Protokoll fra årsmøtet 2024


2024-01-08 Styremøte protokoll
2024-02-13 Styremøte protokoll
2024-03-11 Styremøte protokoll
2024-04-08 Styremøte protokoll