Klubbens vedtekter:
Lovnorm KIF 2020

NIFs lov

NIFs lov med endringer vedtatt på Idrettstinget 2019 med ikrafttredelse 1.1.2020 – les her.

 

Klubbens håndbok:
Klubbhåndbok 2023

Klubbens rekrutteringsplan
Rekrutteringsplan

Klubbens miljøplan
Miljøplan

Klubbens organisasjon:
Organisasjonskart

Klubbens roller:
Kvalitetsklubbansvarlig: Administrativ leder
Oppstartsansvarlig: Hanne Torgersrud
Rekrutteringsansvarlig: Hilde Michelsen
Treneransvarlig: Pål Haldorsen
Dommerkoordinator: Jens Petter Pedersen
Fair-play ansvarlig: NN
Politiattest ansvarlig: administrativ leder
Overgangsansvarlig: Jan Tore Jørgensen
Sportslig leder: Hanne Torgersrud (gruppeleder aldersbestemt fotball)
Utdanningsansvarlig: Administrativ leder
Spillerutviklingsansvarlig: Preben Hagen Olsen
FIKS ansvarlig: Mona Hagen Noste

Hjemmekamper
Instruks for kampvert

Andre dokumenter:
Velkommen til KIF – skjema for aldersbestemt idrett
Forsikringer

Årsrapport:

KIF Årsrapport 2015
KIF Årsrapport 2016
KIF Årsrapport 2017
KIF Årsrapport 2018
KIF Årsrapport 2019
KIF Årsrapport 2020
KIF Årsrapport 2021
KIF Årsberettning 2022

Protokoll / Referat:

Protokoll fra årsmøte 2017
Protokoll fra årsmøte 2018
Protokoll fra årsmøte 2019
Protokoll fra årsmøte 2020
Protokoll fra årsmøte 2021
Protokoll fra årsmøte 2022
Protokoll ekstraordinært årsmøte 2022
Protokoll fra årsmøtet 2023


Referat styremøte 10.01.23
Referat styremøte 14.02.23
Referat styremøte 14.03.23
Referat styremøte 11.04.23
Referat styremøte 09.05.23
Referat styremøte 13.06.23
Referat styremøte 05.09.23
Referat styremøte 16.10.23
Referat styremøte 14.11.23
Referat styremøte 12.12.23