Som 3. klubb i Finnmark ble Kirkenes Idrettsforening sertifisert som kvalitetsklubb nivå 1. Arbeidet med å oppfylle kravene har vært i gang siden 2016 og som fleridrettslag har KIF møtt utfordringene med en helhetlig forståelse for alle klubbens aktiviteter. Sertifiseringen er en milepæl på veien videre som en aktiv samfunnsaktør og trygg lokal arena for barne- og ungdomsaktiviteter.

Norges Fotballforbunds (NFF) handlingsplan for 2016-2019 fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. Kvalitetsklubb er et konsept som vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund. NFF introduserer kriterier på tre nivåer som basis for god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef» - filosofien, og representerer en enda større helhet og en klarere struktur.

Klubbens identitet er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig.

I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje nær aktiviteten, med et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur.

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/