Årsmøte for 2022


Tid


Sted

Vis kart

Styret i Kirkenes Idrettsforening inviterer herved alle medlemmer til årsmøte.

Alle medlemmer som ønsker å ta opp saker på årsmøtet, må sende disse til styret innen 13.03.2023 tilpost@kirkenes-if.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil være tilgjengelige for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.kirkenes-if.no.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/ting-valgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lovnorm KIF i dokumenter på www.kirkenes-if.no.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet og være med på å ta beslutninger som vil påvirke fremtiden til Kirkenes Idrettsforening.

Med vennlig hilsen,

Styret


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.