Årsmøte


Tid


Sted

Vis kart

Til medlemmene i Kirkenes Idrettsforening

20.04.2021

 

Innkalling til årsmøte i Kirkenes Idrettsforening

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Kirkenes Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes den 25. mai 2021 kl. 18.00 i auditoriet på Kirkenes videregående skole (Hessengveien 10, 9912 Hesseng)

Ved eventuelle nye covid-19 restriksjoner, gjennomføres møtet digitalt.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest den 11. mai 2021 til post@kirkenes-if.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.kirkenes-if.no

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/ting-valgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet mv., se Lovnorm KIF i dokumenter her.

 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret