Hovedstyremøte

Hovedstyremøte


Arrangør: Styret

Tid


Hovedstyremøte

Oppdatert saksliste:

54/20   Godkjenning av sakslista  styremøte 19-10-2020

55/20   Godkjenning av Referat styremøte     21-09-2020 

56/20    Orientering fra gruppene
Senior fotball
Yngres fotball
Håndball
Orientering
 Damelag

57/20  Status: Idrettens hus Kirkenes 

58/20   Fotballkretsens klubbbesøk

59/20    Stilling som admin leder

60/20    Bedre klubbverktøy

61/20    Nye sponsoravtaler

62/20    Ev

                Dato for stormøte tema RUS, sted; andre klubber; 

                MOT: Katharina skal prøve et møte med MOT prosjektleder som kommer til Kirkenes 26 oktober

                Medlemsportal og hjemmeside

                Promotering av klubbens samarbeidspartnere – markedsgruppeKommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.