Ekstraordinært årsmøte 12 oktober

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 29. Sep 2022


Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kirkenes Idrettsforening

Dato:      12.10.2022

Kl.:   18:00

Sted:       KIF-klubbhus

                           

Dagsorden og saker

1-22 Godkjenning av innkalling og saksliste

2-22 Valg av ordstyrer

3-22 Valg av referent

4-22 Valg av protokollunderskrivere

5-22 Regnskap fra forrige episode (2021)

6-22 Budsjett for kommende periode (2022)


For å ha stemmerett, må du ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem i idrettslaget minst en måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet mv., se Lovnorm KIF i dokumenter på hjemmesiden.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret.


Vedlegg:

Budsjett 2022 KIF.pdf

Resultatregnskap 2021.pdf

Revisjonsberetning2021.pdfKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.