Velkommen til FeFo CUP

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 16. Sep 2021Invitasjon til FeFo Cup 2021

Kirkenes Idrettsforening har for 17. gang gleden av å invitere til FeFo Cup, klubbens årlige fotballturnering for aldersbestemt fotball. Vi vil også i år fordele turneringen over to helger.  

Miniturneringen (J/G 7, J/G 9 og J/G 11) foregår lørdag 30. oktober 2021 i Barentshallen.

Link til påmelding: https://www.profixio.com/app/matches/fefo-cup-miniturneringen-2021

Hovedturneringen (J/G 13, J/G 15 og J/G 17) foregår 5.-7. november 2021 i Barentshallen.

Link til påmelding: https://www.profixio.com/app/matches/fefo-cup-hovedturneringen-2021

Vi gjør oppmerksom på at vi vil til en hver tid vil forholde oss til de gjeldende Covid 19 føringene.


Klasseoversikt:

 

Klasse

Antall spillere pr lag

Fødselsår, spillere

Spilletid pr kamp

Premiering

Turneringsdager

Mini-turnering

Jenter 7

3’er

Født etter 1.1.2014

1x13  minutt

Medalje til alle spillere

Kamper spilles  lørdag 30.oktober fra 10.00 til 18.00

10.00 – 14.00: J/G7 og J/G9

14.00 – 18.00: J/G11

 

 

Gutter 7

3’er

Født etter 1.1.2014

Jenter 9

5’er

Født etter 1.1.2012

 

1X18 minutt

 

Gutter 9

5’er

Født etter 1.1.2012

Jenter 11

7’er

Født etter 1.1.2010

Gutter 11

7’er

Født etter 1.1.2010

Hoved-turnering

 

Jenter 13

9’er

Født etter 1.1.2008

  1x23 minutt

Nr 1, 2 og 3 + vandrepokal

Kamper spilles dra fredag 5. november kl. 17.00 – søndag 7. november 

kl 17.00.

(Lokale kamper kan spilles torsdag ettermiddag)

 

Gutter 13

9’er

Født etter 1.1.2008

Jenter 15

9’er

Født etter 1.1.2006

   1x28 minutt

Gutter 15

9’er

Født etter 1.1.2006

Jenter 17

9’er

Født etter 1.1.2004

Gutter 17

11‘er

Født etter 1.1.2004

Junior

11’er

Født etter 1.1.2002

 

 

 

Kamplengder kan på kort varsel justeres for enkelte klasser.

Evt mix-lag skal spille i gutteklassene.

Alle lag får spille minimum fire kamper.

 

Spillereglement:

Overårige spillere:  Det må søkes dispensasjon for bruk av overårige spillere. Det kan kun være to overårige spillere på banen om gangen  i 11’er-kamper, og én overårig spiller om gangen i 9’er, 7’er og 5’er-kamper.

Merk: Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel. Søknad sendes til aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no  

Vi ber om at klubber/trenere vurderer nøye behovet for å benytte seg av muligheten med overårige spillere før man sender søknad. 

Sammensatte lag: Der hvor to eller flere klubber ikke alene kan stille eget lag (laget har mindre enn 7 spillere i 7’er-kamper, mindre enn 9 spillere i 9’er-kamper eller mindre enn 11 spillere i 11’er-kamper), tillates sammensatte lag etter søknad. Søknad sendes til: aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no

Spillere under overgang: En spiller som har søkt overgang til ny klubb i sesongen 2022, kan etter søknad spille for den nye klubben under turneringen. Søknad sendes til: aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no

Også øvrige spørsmål om spillereglement kan rettes til aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no  

Dommere: 

Divisjonsdommere, kretsdommere, klubbdommere, rekrutteringsdommere.

Påmelding: 
 
Påmelding av lag og bestilling av overnatting og mat kan gjøres fra 9. september. Invitasjonen  som ligger på KIFs hjemmeside blir oppdatert med lenke til profixio fra denne datoen.

Påmeldingsavgifter:
 Miniturnering:

J/G 7:                                                                              Kr  300,-    pr lag.

J/G 9:                                                                                   Kr 450,- pr lag.

J/G 11:                                                                                Kr 500,- pr lag

Hovedturnering:
9’er og 11’er lag                                                              Kr 1300,- pr lag.

 

Betaling gjøres til kontonr: 4930.12.46306  og alle betalinger må merkes med klubb- og lagsnavn på alle lag betalingen gjelder.  

Frister: 
 
Påmeldingsfrist hovedturnering: Søndag 15.oktober
Frist - bestilling av overnatting/mat: Søndag 15. oktober
Betalingsfrist, påmeldingsavgift hovedturnering: Søndag 15. oktober

Påmeldingsfrist miniturnering: Søndag 15. oktober
Betalingsfrist, påmeldingsavgift, miniturnering:                                Søndag 15. oktober

Det plass til et begrenset antall lag, og påmeldte lag som ikke har betalt påmeldingsavgift ved betalingsfristens utløp blir ikke prioritert dersom antall lag overskrider turneringens kapasitet. Først til mølla-prinsippet gjelder.

Etter 25. oktober medfører trekking av lag et gebyr på 3000,-

 

Bestilling og priser, andre tjenester: 
 Overnatting og måltider tilbys kun ved hovedturnering. Både overnatting og bespisning for tilreisende lag bestilles og betales samtidig med påmelding.

Priser - overnatting:       Kr 1300,- pr 9’er og 11’er-lag

                                               Sovepose og liggeunderlag må medbringes. Lagene innkvarteres på Kirkenes vgs og                                       på Hesseng flerbrukssenter.

Priser – bespisning:         På grunn av hensyn til smitteregler blir det ikke tilbud om bespisning i årets turniering. Lagene må selv ordne med mat til lagene.

                                               Vi jobber med avtaler der lagene kan bestille pizza levert på skolen.

                                               Det vil bli kafe i Barentshallen.

 

Kirkenes IF ønsker med dette velkommen til fotballhelg i Sør-Varanger.

 

Sportslig hilsen

FeFo Cup v/ ved styret for aldersbestemt fotball; aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.