Kirkenes Idrettsforening sier #STOPP til alle former for diskriminering.

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 16. Des 2020

Idretten erkjenner at diskriminering skjer i det norske samfunnet og i norsk idrett. Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. 

Rasisme, annen diskriminering og mangel på likeverd er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål, noe som også er reflektert i idrettens gjeldende plandokument Idretten vil! som sier at: «Idretten skal, på alle nivåer, praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer, også på tribunene. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.