KIF går videre med prosjektet Idrettens Hus Kirkenes

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 3. Nov 2020

Idrettens hus: ny aktivitet og næring for folkehelse og bomiljø

Prosjekteier:

Kirkenes Idrettsforening

Kontaktperson:

Katharina Bartsch

Vedtak:

Opptil kr. 203 200,- innvilges til forprosjektet.

Prosjektperiode:

  1. august 2020 – 30. april 2021.

Mål i søknad:

10 nye arbeidsplasser innenfor innsatsområdet «Nye næringer».

Beskrivelse fra søker:

Kirkenes IF ønsker å utvikle KIF hus til et aktivt kompetansesentrum for idretten i Sør-Varanger, et hus der aktivitet, administrasjon og idretts- og helsekompetanse samles, styrkes, deles og videreutvikles.

Prosjektet fremmer en visjon om et idrettsfaglig kompetansesentrum. Et slikt sentrum bidrar til bolyst og byens attraktivitet som Idrettsby: en kompetanseøkning innen idrettsfag, idrettsadministrasjon og folkehelse vil tiltrekke seg nye aktører og bidra til muligheten for idrettsinteresserte ungdommer til å etablere seg i kommunen. Ved å samle flere helserelaterte enheter styrkes små bedrifters virksomhet, deres utviklingsevner og langsiktige vekstmuligheter. Samtidig ønskes det å utrede videre muligheten for aktivitetstilbud for barn-og unge, som idretts SFO, idrettsbarnehage og E-sport.

Klubben ser på prosjektet som en mulighet til innovasjon og et grensesprengende tiltak i kommunen som satser på idrett, folkehelse og fysisk aktivitet.

I prosjekttiden skal det videreutvikles konseptet Idrettens Hus med fokus på nye arbeidsplasser, effekt på lokalsamfunnet og forretningsmodellen.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.