Ekstraordinært årsmøte 12 oktober

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 29. Sep 2022


Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kirkenes Idrettsforening

Dato:      12.10.2022

Kl.:   18:00

Sted:       KIF-klubbhus

                           

Dagsorden og saker

1-22 Godkjenning av innkalling og saksliste

2-22 Valg av ordstyrer

3-22 Valg av referent

4-22 Valg av protokollunderskrivere

5-22 Regnskap fra forrige episode (2021)

6-22 Budsjett for kommende periode (2022)


For å ha stemmerett, må du ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem i idrettslaget minst en måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet mv., se Lovnorm KIF i dokumenter på hjemmesiden.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret.


Vedlegg:

Budsjett 2022 KIF.pdf

Resultatregnskap 2021.pdf

Revisjonsberetning2021.pdf
Velkommen til Fefo Cup!

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 25. Sep 2022


Kirkenes Idrettsforening har for 18. gang gleden av å invitere til FeFo Cup, klubbens årlige fotballturnering for aldersbestemt fotball. Vi vil også i år fordele turneringen over to helger.  

Miniturneringen (J/G 7, J/G 9 og J/G 11) foregår lørdag 29. oktober 2022 i Barentshallen. 

Link til påmelding: https://www.profixio.com/app/fefo-cup-miniturneringen-2022

Hovedturneringen (J/G 13, J/G 15 og J/G 17) foregår 4.-6. november 2022 i Barentshallen.

Link til påmelding: https://www.profixio.com/app/fefo-cup-hovedturneringen-2022


Les mer om turneringen her:

Invitasjon.FefoCup2022.pdf