Sammen! Sør-Varanger utvikler jente- og damefotballen

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 9. Nov 2022

Slik ønsker KIF og de andre fotballklubbene i kommunen å satse på våre lokale jenter og damer

Gjennom store deler av 2022 har en arbeidsgruppe med representanter for KIF, HIL og BIL sett på alternative satsings- og utviklingsmodeller for jente- og damefotballen i Sør-Varanger. I sin rapport fremhever gruppen viktigheten av å legge til rette for organisert fotball for alle jenter og damer som er glade i sporten.

"Det skal så langt det er mulig gis tilbud for spillere i alle aldre og med ulike ferdigheter og motivasjon, både dem som først og fremst søker et trygt og sosialt idrettsmiljø og for dem som ønsker å satse på sporten," sier Atle Staalesen, leder av arbeidsgruppen. 

"Det skal være plass både for dem som er fornøyd med å være "fotball-mosjonister" og for dem som ønsker å bli toppidrettsutøvere," understreker han.

Arbeidsgruppen foreslår en organisering og satsing som innebærer følgende:

-Et satsings-lag på damelagsnivå etableres innenfor en av de tre klubbene

-Et rekrutt-lag på damelagsnivå etableres som samarbeidslag mellom de tre klubbene.

-J15 fortsetter som samarbeidslag mellom de tre klubbene.

Det foreslås opprettelse av et styrende organ innenfor den utvalgte klubben og dette skal  jobbe for helhetlig utvikling av jente- og damefotballen i kommunen, inkludert Damelaget, rekruttlaget og J15. Dette styret skal ha representanter for alle de tre klubbene. Den utvalgte klubben skal ha sportslig og administrativt ansvar for både Damelaget, rekruttlaget og J15.

Arbeidet med utvikling og satsing på den lokale jente- og damefotballen er støttet av Sparebank1 Nord-Norge og Samfunnsløftet.


Les rapporten her

Rapport.Jente-Damefotball.pdf
Stem på Årets Grasrottrener!

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 6. Okt 2022

I samarbeid med foreldre til barn på Aldersbestemt fotball, har Styret i år nominert to kandidater fra KIF til å bli årets Grasrottrener; Daniel Lorentzen (G11)  og Maria Alexeeva (trener J13)  De er to av våre dedikerte trenere for aldersbestemt fotball, som alltid gjør det lille ekstra for å sørge for fotballglede for unge KIFere  

Her kan du stemme på din favoritt:

Daniel: https://campaign.fandrive.io/campaign/... eller

Maria: https://campaign.fandrive.io/campaign/...

Stemmefristen er 16. oktober kl 23.59. Alle over 18 år kan stemme en gang. En jury bestående av medlemmer fra de respektive fotballkretsene kårer Årets Grasrottrener Krets blant de 5 med flest stemmer i hver krets. Klubben til kretsvinneren vinner 10.000 kr til sin klubb. Vinnerne av Årets Grasrottrener i de respektive kretsene blir annonsert på fotball.no senest onsdag 26. oktober.

Del gjerne med venner og kjente, da vi ser at ikke alle KIF medlemmer er aktive bruker av siden vår  
Ekstraordinært årsmøte 12 oktober

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 29. Sep 2022


Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kirkenes Idrettsforening

Dato:      12.10.2022

Kl.:   18:00

Sted:       KIF-klubbhus

                           

Dagsorden og saker

1-22 Godkjenning av innkalling og saksliste

2-22 Valg av ordstyrer

3-22 Valg av referent

4-22 Valg av protokollunderskrivere

5-22 Regnskap fra forrige episode (2021)

6-22 Budsjett for kommende periode (2022)


For å ha stemmerett, må du ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem i idrettslaget minst en måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet mv., se Lovnorm KIF i dokumenter på hjemmesiden.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret.


Vedlegg:

Budsjett 2022 KIF.pdf

Resultatregnskap 2021.pdf

Revisjonsberetning2021.pdf
Velkommen til Fefo Cup!

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 25. Sep 2022


Kirkenes Idrettsforening har for 18. gang gleden av å invitere til FeFo Cup, klubbens årlige fotballturnering for aldersbestemt fotball. Vi vil også i år fordele turneringen over to helger.  

Miniturneringen (J/G 7, J/G 9 og J/G 11) foregår lørdag 29. oktober 2022 i Barentshallen. 

Link til påmelding: https://www.profixio.com/app/fefo-cup-miniturneringen-2022

Hovedturneringen (J/G 13, J/G 15 og J/G 17) foregår 4.-6. november 2022 i Barentshallen.

Link til påmelding: https://www.profixio.com/app/fefo-cup-hovedturneringen-2022


Les mer om turneringen her:

Invitasjon.FefoCup2022.pdf