Kirkenes idrettsforening er kommunens største idrettslag. Vil du/familien din bli medlem i KIF, enten som aktive medlemmer eller som støttemedlem? 

Ta gjerne kontakt med gruppeleder, trener eller foreldrekontakt for den aktiviteten du/dere ønsker å knytte deg til. Her kan du få mer informasjon om KIF, treningstider osv. 


Registrering som medlem i Kirkenes idrettsforening skjer HER.


Medlemskontingent 2021 
Enkeltmedlem kr 500 
Familiekontingent (fra 3 medlemmer i samme husstand) kr 1000 

Støttemedlem kr 200

 
I tillegg kommer treningsavgiften fra respektive idrett. 

Medlemskontingent og treningsavgifter er viktige inntekter til klubben for å holde aktivitetstilbudet i gang. Du bidrar til dette med å overholde betalingsfrister. 

Avgifter betales enten i nettbank eller i appen etter at en faktura har blitt tilsendt. 

I appen har du også tilgang til medlemskortet. Med dette har du mulighet til rabatter hos vår samarbeidspartner. Per nå gjelder dette for Sport1 Kirkenes og  Montér Kirkenes. 

 

Lovnorm vedr medlemskap: 

§3.3.Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

§3.5.Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.