Klubbens vedtekter:
Lovnorm KIF 2020

NIFs lov

NIFs lov med endringer vedtatt på Idrettstinget 2019 med ikrafttredelse 1.1.2020 – les her.


Klubbens håndbok:
Klubbhåndbok 2020

Klubbens sportsplan:
KIF Sportsplan
Vedlegg øktplan

Klubbens rekrutteringsplan
Rekrutteringsplan

Klubbens miljøplan
Miljøplan

Årsrapport:
KIF Årsrapport 2015
KIF Årsrapport 2016
KIF Årsrapport 2017
KIF Årsrapport 2018
KIF Årsrapport 2019

KIF Årsrapport 2020

Protokoll / Referat:
Protokoll fra årsmøte 2017
Protokoll fra årsmøte 2018
Protokoll fra årsmøte 2019

Protokoll fra årsmøte 2020

Protokoll årsmøte 2021

Klubbens organisasjon:
Organisasjonskart

Klubbens roller:
Kvalitetsklubbansvarlig: Administrativ leder
Oppstartsansvarlig: Hanne Torgersrud
Rekrutteringsansvarlig: Hilde Michelsen
Treneransvarlig: Pål Haldorsen
Dommerkoordinator: Jens Petter Pedersen
Fair-play ansvarlig: NN
Politiattest ansvarlig: administrativ leder
Overgangsansvarlig: Jan Tore Jørgensen
Sportslig leder: Hanne Torgersrud (gruppeleder aldersbestemt fotball)
Utdanningsansvarlig: Administrativ leder
Spillerutviklingsansvarlig: Preben Hagen Olsen
FIKS ansvarlig: Mona Hagen Noste

Hjemmekamper
Instruks for kampvert

Andre dokumenter:
Velkommen til KIF – skjema for aldersbestemt idrett
KIF Brosjyre 2018

Forsikringer