Kirkenes idrettsforening er kommunens største idrettslag, men vi er stadig på jakt etter nye medlemmer. Vil du/familien din bli medlem i KIF, enten som aktive medlemmer eller som støttemedlem? Medlemskontingent og treningsavgifter gir viktige inntekter til klubben og er med på å holde aktivitetstilbudet i gang.  


Registrering som medlem i Kirkenes idrettsforening skjer HER.


Medlemskontingent 2024 
Enkeltmedlem kr 500 
Familie kontingent (fra 3 medlemmer i samme husstand) kr 1000 

Støttemedlem kr 200

 I tillegg kommer treningsavgiften fra respektive idrett. 


For å opprette et nytt familiemedlemskap eller bli med i et eksisterende familiemedlemskap må man fylle inn kommentarboksen på side 2 i innmeldingsskjemaet. Alle som skal være en del av familiemedlemskapet må meldes inn som enkeltmedlemmer. Er du allerede medlem og ønsker å opprette et familiemedlemskap for din familie kontakt oss på post@kirkenes-if.no


Avgifter betales enten i nettbank eller i appen etter at en faktura har blitt tilsendt. 


I appen har du også tilgang til medlemskortet. Med dette har du mulighet til rabatter hos vår samarbeidspartner. Per nå gjelder dette for Intersport Kirkenes og  Montér Kirkenes. 

 

Lovnorm vedr medlemskap: 

§3.3.Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

§3.5.Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.