KIF opplever at mange ungdommer faller fra idretten, noen av dem trekker seg tilbake med spilling/gaming som aktivitet. På grunn av  denne  voksende interessen innenfor E-sport, ønsker vi å være en av de første klubbene som kan tilby ungdommer muligheten til å trene i E-sport.

I klubben er det mulig til å ha sosial kontakt og drive E-sport aktivitet i fellesskap med andre. Norsk idrett ønsker at flere ungdom skal finne den aktiviteten de ønsker å drive med, i det omfanget de ønsker seg,  i sitt eget lokale og sosiale miljø.


For å utvikle et tilbud til disse ungdommene, har KIF på årsmøtet 2020 vedtatt å opprette en E-sport gruppe. Klubben er registrert som medlem av Norges E-sportforbund. Med denne satsningen er klubben den første idrettsklubben i Finnmark som har E-sport. 

KIF har inngått en intensjonsavtale med BASEN ungdomsklubb om etablering og samarbeid om et E-sport rom. Det er søkt tilskudd til prosjektet og vi håper på iverksetting våren 2021.

Powered by: Bloc