Kirkenes Idrettsforening

Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel, J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr. Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i Storgata.

Den første formannen heter Haakon Myrholdt, 8/2-1908 – 12/6-1909.
Det hele skjedde i en dynamisk og travel nyreisningsperiode ved A/S Sydvarangers anlegg, hvor «malmbyen» Kirkenes grodde frem og utviklet seg til hva den er i dag.

Den aller første formålsparagrafen i KIF var enkel nok, foreningen ble stiftet «til fremme av sund sommer og vintersport paa stedet.»
Formålsparagrafen er i dag «foreningens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund, samt ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former.»

I 2008 fyller KIF 100 år og gjennom alle disse år har vår forening drevet med sport innen turn, bryting, friidrett, ski, orientering, håndball og fotball. De idrettsgrener KIF driver i dag, er friidrett, håndball, orientering og fotball.

KIF har som forening klart å få frem idrettsutøvere som har tatt nasjonale, internasjonale og olympiske medaljer, samt Nord Norske mestere.
I lagidretter har KIF hevdet seg meget godt gjennom mange år på kretsplan. KIF har også hevdet seg i Nord Norsk sammenheng.

Vår forening driver nu meget godt med fotball i 3. div. Finnmark og håndball damer 3. div. Nord Norge, samt aldersbestemt på alle nivå. Orientering er en liten idrett i vår forening men drives meget godt. Når det gjelder friidrett, er det kun 17. mai stafetten som står på programmet.

Kirkenes Idrettsforening har i dag ca. 700 medlemmer. Vi er utrolig stolte over den sportslige aktiviteten som gjennomføres sesong etter sesong og vi er også utrolig stolte over det arbeid som blir nedlagt av ledere, trenere, tillitsvalgte, foreldrekontakter og foreldre sesong etter sesong.

I styrets handlingsplan for 2008 står det følgende: Gjennom vårt arbeid ønsker vi å gi ungdommene våre en plass og være. Samtidig å utvikle dem både sportslig og menneskelig. De bør lære å ta vare på hverandre både i positive og negative situasjoner. De skal lære at det er viktig å ta vare på eget og på andres utstyr og materiell. Vi ønsker at våre medlemmer skal opptre både innad i klubben å utad med gode holdninger i samkvem med andre.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen til et hyggelig idrettsmiljø.

 

Kontingent i Kirkenes Idrettsforening
Hovedstyret ønsker å komme med en henstilling, om at alle som er medlemmer i vår forening betaler sin kontingent.
Les mer...

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel, J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr. Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på "Dampkjøkkenet," som senere ble forsamlingshuset "Skansen" i Storgata.

Les mer...