Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styre innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Kirkenes Idrettsforening. Mandag 6. mai kl 18 KIF hus Sak: Årsregnskap Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettiget. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle Årsregnskapet KIF for 2018. Saksdokumenter er vedlagt.…

Les mer

Tilskudd fra Sør-Varanger utvikling

Kirkenes Idrettsforening fikk fredag 22. februar 2019 tildelt midler fra Sør-Varanger utvikling til forstudien til prosjektet Idrettens Hus Kirkenes. Kirkenes IF ønsker å utvikle KIF hus til et aktiv kompetansesentrum for idretten i Sør-Varanger, et hus der aktivitet, administrasjon og idrettskompetanse samles, styrkes, deles og videreutvikles. KIF ønsker å starte med en forstudie til prosjektet…

Les mer

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…