KIF gratulerer spillerne med uttak til kretssamling

Mathias Tysdal 2002 Gustav H Sotkajærvi 2002 Ada Hølvold 2002 Andrea Brekken 2003 Serafima Ganetskaja 2003 er tatt ut på Kretslaget for Finnmark, og skal delta på samling i Lakselv 27 – 29. oktober. Vi gratulerer spillerne!  Innkalling til kretssamling i Lakselv  …

Les mer

KIF STORMØTE onsdag 18. okt kl 18 på Kirkenes skole

Ressursgruppe som jobber med kvalitetsklubbprosessen hadde møtet onsdag 4 oktober. Et av hovedtema var planlegging av KIF stormøte onsdag 18 oktober. Der skal bl.a. informeres om arbeidet med kvalitetsklubbkonseptet, og klubbens verdier og visjon blir presentert: Kirkenes IF har siden våren 2016 jobbet for å bli en bedre klubb gjennom kvalitetsklubbprosjektet. Arbeidet har pågått halvannen…

Les mer

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…