Tilskudd fra Sør-Varanger utvikling

Kirkenes Idrettsforening fikk fredag 22. februar 2019 tildelt midler fra Sør-Varanger utvikling til forstudien til prosjektet Idrettens Hus Kirkenes. Kirkenes IF ønsker å utvikle KIF hus til et aktiv kompetansesentrum for idretten i Sør-Varanger, et hus der aktivitet, administrasjon og idrettskompetanse samles, styrkes, deles og videreutvikles. KIF ønsker å starte med en forstudie til prosjektet…

Les mer

STORT TAKK

KIF takker alle som bidrar til den utrolig positive utviklingen av klubben. 2018 var et flott år med mange fine høydepunkter. Den 3. november ble KIF av Finnmark fotballkrets sertifisert som kvalitetsklubb. Vi er da 3. klubb i Finnmark med denne sertifisering. https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/ KIF blekåret til Årets TINE fotballskole 2018 Finnmark, for andre år på rad.…

Les mer

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…