Årsmøte Tirsdag 6. mars kl 18

Kirkenes Idrettsforening avholder årsmøte på KIF huset tirsdag 6. mars 2018 kl 18.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 22. februar 2018.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på facebook sida og her på hjemmesiden.

Vel møtt!

 

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…