KIF STORMØTE onsdag 18. okt kl 18 på Kirkenes skole

Ressursgruppe som jobber med kvalitetsklubbprosessen hadde møtet onsdag 4 oktober. Et av hovedtema var planlegging av KIF stormøte onsdag 18 oktober. Der skal bl.a. informeres om arbeidet med kvalitetsklubbkonseptet, og klubbens verdier og visjon blir presentert: Kirkenes IF har siden våren 2016 jobbet for å bli en bedre klubb gjennom kvalitetsklubbprosjektet. Arbeidet har pågått halvannen…

Les mer

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…