STORT TAKK

KIF takker alle som bidrar til den utrolig positive utviklingen av klubben. 2018 var et flott år med mange fine høydepunkter. Den 3. november ble KIF av Finnmark fotballkrets sertifisert som kvalitetsklubb. Vi er da 3. klubb i Finnmark med denne sertifisering. https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/ KIF blekåret til Årets TINE fotballskole 2018 Finnmark, for andre år på rad.…

Les mer

4. mars kl 18 Seminar om forbygging av overgrep

Mandag den 4. mars inviterer Kirkenes IF til et Seminar om Forebygging av overgrep. Dette er et veldig viktig tema. Foredragsholder blir Wivi I. Pedersen fra DeVikti. Hun hold foredrag bl.a. på Stortinget, der representanter fra Redd Barna, NKVTS, Kirkenes ressurssenter, SMI og politikere deltok. «En annerledes måte å jobbe forebyggende på. … DeVikti viser…

Les mer

KIF årsmøte 2019

Kirkenes Idrettsforening avholder årsmøte på KIF-huset tirsdag den 26. mars 2019 kl 18. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet må være styre i hende innen 4. mars. post@kirkenes-if.no Dokumentene vil bli tilgjengelig på hjemmesiden senest 19. mars.…

Les mer

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…