Kvalitetsklubb

KIF blir kvalitetsklubb

Som 3. klubb i Finnmark  har Kirkenes Idrettsforening blitt  sertifisert som KVALITETSKLUBB nivå 1.
Arbeidet med å oppfylle kravene har vært i gang siden 2016 og som fleridrettslag har KIF møtt utfordringene med en helhetlig forståelse for alle klubbens aktiviteter. Sertifisering er en milepæl på veien videre som en aktiv samfunnsaktør og trygg lokal arena for barn- og ungdomsaktiviteter.

Norges Fotballforbunds (NFF) handlingsplan for 2016-2019 fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. Kvalitetsklubb er et konsept som vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund. NFF introduserer kriterier på tre nivåer som basis for god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klarere struktur.

Klubbens identitet er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig.

I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje nær aktiviteten, med et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur.

I 2016 sendte Kirkenes IF en søknad til kretsen om å bli kvalitetsklubb og har siden den gang jobbet  målbevisst med struktur, organisasjon og drift av klubben. Det er med stor  glede å kunne meddele at vi i disse dager er i ferd med å bli godkjent som kvalitetsklubb.

 

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…