Dokumenter under arbeid

Her legges det ut dokumenter som er under arbeid.
Klubbens medlemmer er invitert til å komme med sine innspill.
Sendes til

post@kirkenes-if.no

Ressursgruppa Kvalitetsklubb har jevnlige møter for å jobbe med dokumenter, strukturer m.m. Alle medlemmer i klubben er invitert til de møter.

 

Dokumenter i arbeid er

Sportplan: ble utarbeidet i 2016 og 2017, behandlet av klubbens trenere, og ligger nå for behandling hos Finnmark fotballkrets

Sportplan Utkast

Treningsøkt vedlegg

 

Videre jobbes det med oppdatering av klubbhåndbok:

Klubbhåndboka UTKAST Feb 2018

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…