FeFo Cup

Øst Finnmarks største fotballturnering – Fylkets største innendørsturnering

Kirkenes Idrettsforening arrangerer hvert år i begynnelsen av november FeFo Cup.
Dette er Øst-Finnmarks største fotballturnering for aldersbestemt fotball.

Fotballturneringen har blitt arrangert 15 år på rad, og samler hvert år ca. 80-90 lag med til sammen ca. 1000 unge spillere mellom 6 -19 år..

KIF er glad og stolt over å kunne bidra til at så mange unge finnmarkinger, men også russiske fotballspillere i fra Murmansk og Nikel kan møtes til fredelig kappestrid i Kirkenes. I 2015 deltok 6 russiske lag. Omtrent 3500 mennesker kommer innom Barentshallen for å overvære sportsarrangementet i løpet av helga.

Fotballarrangement er preget av dugnadsånden i KIF og er godt innarbeidet med foreldre, frivillige og A-lagspillere som arrangører. Dugnadsarbeidet generer aktiviteter for aldersbestemt avdeling den kommende sesongen. Turneringa får meget gode tilbakemeldinger hvert år, og vi er glade for at mange av de samme klubbene kommer tilbake år etter år.

FeFo cupen er blitt en merkevare, ikke bare for KIF men også for Sør-Varanger som en grensesprengende kommune.

 

Velkommen til FeFo Cup 2018

Miniturnering: (J/G 7, J9,G9, J11, G11, J13 og G13) lørdag 27. oktober
Hovedturneringen (G15, J15, G17, J17, Junior) 2.- 4. november
Sted: Barentshallen, Hesseng

Invitasjon-FeFo-Cup-2018

Påmelding:
Påmelding av lag og bestilling av overnatting og mat gjøres fra mandag 17.september 2018.

Hver klubb kan melde på max 3 lag i J/G 7. Hvis dere har ønske om flere ber vi om at dere tar kontakt med klubben på aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no

Påmelding til Miniturneringen:
https://www.profixio.com/reg/fefo-cup-miniturnering-2018

Påmelding til Hovedturneringen:
https://www.profixio.com/reg/fefo-cup-hovedturneringen-2018

Påmeldingsavgifter:
G/J7:                                           Kr 350,-   pr lag.

J9, G9, J11, G11, J13, G13:       Kr 750,-   pr lag.

J15, G15:                                   Kr 1150,- pr lag.

J17, G17, Junior :                      Kr 1300,- pr lag.

Betaling gjøres til kontonr: 4930.12.46306  og alle betalinger må merkes med klubb- og lagsnavn på alle lag betalingen gjelder. 

 

Spillereglement:

Overårige spillere:  Det må søkes dispensasjon for alle overårige spillere. Det kan kun være to overårige spillere på banen om gangen  i 11’er-kamper, og én overårig spiller om gangen i 9’er, 7’er og 5’er-kamper.

Merk: Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel, og kan i sesongen 2017 ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. Søknad sendes til Lars Johansen,  aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no

Gjestespillere: Hvis en klubb ikke kan stille med mer enn 9 spillere i 7’er-kamper, 11 spillere i 9’er-kamper eller 13 spillere i 11’er-kamper, er det etter søknad tillatt med inntil to gjestespillere. Et lag med  gjestespillere skal ikke bestå av mer enn eller 15 spillere (11’er-kamper)  13 spillere (9’er-kamper)  eller 11 spillere(7’er-kamper).  Søknad sendes til Lars Johansen, aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no

Sammensatte lag: Der hvor to eller flere klubber ikke alene kan stille eget lag (lagetg har mindre enn 7 spillere i 7’er-kamper, mindre enn 9 spillere i 9’er-kamper eller mindre enn 11 spillere i 11’er-kamper), tillates sammensatte lag etter søknad. Søknad sendes til Lars Johansen, aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no

Spillere under overgang: En spiller som har søkt/skal søke om overgang til ny klubb i sesongen 2018, kan etter søknad spille for den nye klubben under turneringen. Søknad sendes til Lars Johansen,  aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no

Vi ber om at klubber/trenere vurderer nøye behovet for å benytte seg av muligheten med overårige eller gjestespillere før man sender søknad.

Også øvrige spørsmål om spillereglement kan rettes til   aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no

Følg oss gjerne på facebook: https://www.facebook.com/FeFoCup/

 

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…