Dokumenter

Klubbens vedtekter:
Lovnorm Kirkenes Idrettsforening (vedtekter)

Klubbens håndbok:
Klubbhåndboka versjon 110518

Klubbens sportplan:
KIF Sportsplan
Vedlegg øktplan

Klubbens rekrutteringsplan
Rekrutteringsplan

Årsrapport:
KIF Årsrapport 2015
KIF Årsrapport 2016
KIF Årsrapport 2017

Protokoll / Referat:
Protokoll fra årsmøte 2017
Protokoll fra årsmøte 2018

Klubbens organisasjon:
Organisasjonskart

Klubbens roller:
Kvalitetsklubbansvarlig: Harald Sørensen
Oppstartsansvarlig: Hanne Torgersrud
Rekrutteringsansvarlig: Preben Hagen Olsen
Treneransvarlig: Tor Morten Noste
Dommerkoordinator: Jens Petter Pedersen
Fair-play ansvarlig: Tore Sannes
Politiattest ansvarlig: administrativ leder
Overgangsansvarlig: Jan Tore Jørgensen
Sportslig leder: Hanne Torgersrud (gruppeleder aldersbestemt fotball)
Utdanningsansvarlig: Harald Sørensen
Spillerutviklingsansvarlig: Tor Morten Noste
FIKS ansvarlig: Mona Hagen Noste

Hjemmekamper
Instruks for kampvert

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…