Dokumenter

Klubbens vedtekter:
Lovnorm Kirkenes Idrettsforening (vedtekter)

Klubbens håndbok:
(kommer snart)

Klubbens sportplan:
(kommer snart)

 

Årsrapport:
KIF Årsrapport 2015
KIF Årsrapport 2016

Protokoll / Referat:
Protokoll fra årsmøte 2017

Klubbens organisasjon:
Organisasjonskart

Klubbens roller:
Kvalitetsklubbansvarlig: Harald Sørensen
Oppstartsansvarlig: Jørn Tysdal
Rekrutteringsansvarlig: Preben Hagen Olsen
Treneransvarlig: Tor Morten Noste
Dommerkoordinator: Jens Petter Pedersen
Fair-play ansvarlig: Tore Sannes
Politiattest ansvarlig: administrativ leder
Overgangsansvarlig: Jan Tore Jørgensen
Sportslig leder: Jørn Tysdal (gruppeleder aldersbestemt fotball)
Utdanningsansvarlig: Harald Sørensen
Spillerutviklingsansvarlig: Tor Morten Noste
FIKS ansvarlig: Mona Hagen Noste

 

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…