Dokumenter

Klubbens vedtekter:
Lovnorm KIF 2020

NIFs lov

NIFs lov med endringer vedtatt på Idrettstinget 2019 med ikrafttredelse 1.1.2020 – les her.

Klubbens håndbok:
Klubbhåndboka 290119

Klubbens sportplan:
KIF Sportsplan
Vedlegg øktplan

Klubbens rekrutteringsplan
Rekrutteringsplan

Klubbens miljøplan
Miljøplan

Årsrapport:
KIF Årsrapport 2015
KIF Årsrapport 2016
KIF Årsrapport 2017
KIF Årsrapport 2018
KIF Årsrapport 2019

Protokoll / Referat:
Protokoll fra årsmøte 2017
Protokoll fra årsmøte 2018
Protokoll fra årsmøte 2019

Klubbens organisasjon:
Organisasjonskart

Klubbens roller:
Kvalitetsklubbansvarlig: administrativ leder
Oppstartsansvarlig: Hanne Torgersrud
Rekrutteringsansvarlig: Hilde Michelsen
Treneransvarlig: Pål Haldorsen
Dommerkoordinator: Jens Petter Pedersen
Fair-play ansvarlig: NN
Politiattest ansvarlig: administrativ leder
Overgangsansvarlig: Jan Tore Jørgensen
Sportslig leder: Hanne Torgersrud (gruppeleder aldersbestemt fotball)
Utdanningsansvarlig: Harald Sørensen
Spillerutviklingsansvarlig: Preben Hagen Olsen
FIKS ansvarlig: Mona Hagen Noste

Hjemmekamper
Instruks for kampvert

Andre dokumenter:
Velkommen til KIF – skjema for aldersbestemt idrett
KIF-Brosjyre 2018

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…