Om klubben

«Idrettsglede til alle»

Kirkenes Idrettsforening (KIF) ble stiftet i 1908 .og den aller første formålsparagrafen i KIF var enkel nok: Foreningen ble stiftet «til fremme av sund sommer og vintersport paa stedet.» 

Idag er KIF en av de største klubber i Finnmark med flere hundre medlemmer.
Vi ønsker å være en viktig samfunnsaktør ved å skape bolyst og attraktivitet i Sør-Varanger.
Foreningen gir barn, unge og voksne et tilbud innenfor håndball, fotball og orientering. Vår aktivitet er tuftet på kjerneverdiene Fellesskap – Respekt – Begeistring.
Frivillighet preger vårt arbeid. Gjennom vår kompetanse er vi med å oppdra den oppvoksende generasjon og er et viktig supplement til familie og skole.

Kontakt:
Hovedstyret
administrativ leder Katharina Bartsch,
post@kirkenes-if.no
Tel. 454 40 698

Kirkenes IF har i 2016 blitt en del av fotballforbundets
kvalitetsklubbprosjektet.
Dette er et arbeid for å stimulere til klubbutvikling
og gjøre driften mer profesjonell og forutsigbar.
Foreningen er inne i nivå 1 (det første av 3 nivåer)
med utviklingsområdene
aktivitet-organisasjon-kompetanse og samfunns/verdiarbeid.

Dette er et viktig verktøy for KIFs fremtid som forening.

Prosjektet går ut på at det finnes en klar rolle – og oppgavefordeling i klubben. Klubben drives i lik linje med annet foretakvirksomhet og krever derfor klare visjoner, verdier, strategier og en tydelig organisasjon.
Det skal utarbeides planer og  stillingsinstrukser slik at klubbens arbeidet fortsetter smidig når nye personer begynner i verv og roller.

Om NFFs kvalitetsklubbprosjekt kan leses her.

Verdier: Respekt – Felleskap – Begeistring
Hva betyr dette?

Klubbens vedtekter, sportplan og andre viktige dokumenter finnes her.

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…