Medlemskap i Kirkenes idrettsforening

Kirkenes idrettsforening er kommunens største idrettslag. Vil du/familien din bli medlem i KIF, enten som aktive medlemmer eller som støttemedlem?

Ta gjerne kontakt med gruppeleder, trener eller foreldrekontakt for den aktiviteten du/dere ønsker å knytte deg til. Her kan du få mer informasjon om KIF, treningstider osv.
Kontaktinformasjon finner du under menyen Hovedstyret, eventuelt under de enkelte gruppenes meny.

Eller send en epost til post@kirkenes-if.no

Registrering som medlem i Kirkenes idrettsforening skjer på www.minidrett.no

  1. Logg deg inn på «min idrett», https://minidrett.nif.no/
  2. Logg deg inn på «ny bruker». Her må du oppgi nasjonalitet, fødselsnummer, mobilnummer og e-post adresse. Du vil deretter få oppgitt ett brukernavn og passord som er ditt unike og som gir deg tilgang til din side.
  3. Når du har kommet inn på din side kan du registrere opplysninger på «min profil». Her legger du til familiemedlemmer, hvilken funksjon eller verv du har i klubben, samt idrettsgren/er du er tilknyttet til. Du kan også legge til eventuell utdanning og trener/lederkurs du har under fanen «kompetansen». Dette danner grunnlag for din idretts CV som du kan skrive ut.
  4. Fra din side har du også tilgang til «medlemskap». Her må søke opp Kirkenes IF under og knytte deg til klubben. Her kan du også skrive ut ditt personlige medlemskort.

Medlemskontingent 2020
Enkeltmedlem kr 500
Familiekontingent (fra 3 medlemmer) kr 1000

I tillegg kommer treningsavgiften for fotball, håndball eller /og orientering.
Den faktureres også via klubbadmin fra gruppens kasserer.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har spørsmål eller har fått en feil faktura!

Lovnorm vedr medlemskap

§3.3.Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

§3.5.Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

En liten veiviser til inn- og utmelding kan lastes ned her.

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…