Bruk av KIF-HUSET

For bruk eller leie av KIF-huset ta kontakt med daglig leder Harald Sørensen, hasoe@online.no eller mob 918 14 958

For de som har tilgang til bookingssiden følg denne link

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox

 

 

 


 

 

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…