Bruk av KIF-HUSET

Klubbrommet kan leies til private arrangement, møter m m  i begrenset omfang etter avtale med husstyret.

Utleiepriser er:

inntil 5 timer:    kr 500
5 – 7 timer :      kr 750
Helg (fre-lør):    kr 1500

Forespørsel kan sendes på epost til administrasjonen: post@kirkenes-if.no
eller ring KIF leder Sven Olav Olsen: Tel 909 51 084

For de som har tilgang til bookingssiden følg denne link

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox

 

 

 


 

 

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…