Hovedstyret

Hovedstyret, valgt på årsmøtet 7. mars 2017

Leder:                            Sven Olav Olsen      tlf 90951084
Nestleder:                     Cato Lindbäck        
Kasserer:                      Filip Dalmeyer Nilsen
Styremedlem:               Atle Staalesen           tlf 90558503
Styremedlem:               Per Erik Olsen
Varamedlem:                Mona Hagen Noste

Medlem husstyret:         Sten Aune
Medlem husstyret:         Turid G.Aune
Medlem husstyret          Eivind Hatland Iversen

Leder fotball senior:      Jan-Tore Jørgensen
Leder håndball:              Stine Isaksen Sandø   tlf 91168215
Leder orientering:          Fred Inge Eilertsen      fige2070@gmail.com
Leder fotball aldersbestemt:  Hanne Torgersrud   aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no

administrativ leder /sekretær
Katharina Bartsch         post@kirkenes-if.no       tlf 454 40 698

Dokumenter:

KIF Årsrapport 2015
KIF Årsrapport 2016
Protokoll fra årsmøte 2017

Lovnorm Kirkenes Idrettsforening (vedtekter)

Referater fra styremøter i KIFs hovedstyre:
Referat styremøte 150421 godkjent 18mai, til hjemmesiden
Referat styremøte 150518 godkjent 15juni, til hjemmesiden
Referat styremøte 150615, godkjent 31august, til hjemmesiden
Referat styremøte 150831, godkjent 28sept, til hjemmesiden
Referat styremøte 150928, godkjent 26okt2015, til hjemmesiden
Referat styremøte 151026, godkjent 30nov2015, til hjemmesiden
Referat styremøte 151130, godkjent 18jan2016, til hjemmesiden

Referat styremøte 160118, godkjent 15feb2016, til hjemmesiden
Referat styremøte 160215, godkjent 14mars2016, til hjemmesiden
referat-styremote-160314
referat-styremote-160425

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…