Hovedstyret

Hovedstyret, valgt på årsmøtet 26. mars 2019:

Leder:                            Sven Olav Olsen      tlf 90951084
Nestleder:                     Carlo Mortensen     
Kasserer:                      Filip Dalmeyer Nilsen
Styremedlem:               Atle Staalesen           tlf 90558503
Styremedlem:               Susanne Olsen
Varamedlem:                Jørgen Nilsen Jerijærvi

Medlem husstyret:         Sten Aune
Medlem husstyret:         Turid G.Aune
Medlem husstyret          Eivind Hatland Iversen

Leder fotball senior:      Jan-Tore Jørgensen
Leder håndball:              Stine Isaksen Sandø   tlf 91168215
Leder orientering:          Fred Inge Eilertsen      fige2070@gmail.com
Leder fotball aldersbestemt:  Hanne Torgersrud   aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no

administrativ leder /sekretær
Katharina Bartsch         post@kirkenes-if.no       tlf 455 13 190

Dokumenter:

KIF Årsrapport 2015
KIF Årsrapport 2016
KIF Årsrapport 2017
KIF Årsrapport 2018

Protokoll fra årsmøte 2017
Protokoll fra årsmøte 2018

Lovnorm Kirkenes Idrettsforening (vedtekter)

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…