KM i orientering

KIF v/ Orienteringsgruppen planlegger KM i øst, med 2 løp lørdag

lørdag 29. august 2020 – kort og sprint, arr. er KIF og SIL
søndag 30.august – lang distanse , arr. Pasvik Hauk og KIF.

Mer info kommer snart. Vi håper på flest mulig deltagelse.

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…