KIF årsmøte 2020 ble avholdt

Igår, tirsdag den 26. mai 2020 ble det avholdt KIF årsmøte på KIMEK. Lokale ble valgt pga hensyn til alle smitteverntiltakene. 20 personer var til stedet. Takk til alle som møtte opp og bidro med gode innspill til et vellykket møte.

Jan-Tore Jørgensen orienterte om status i prosjektet Idrettens Hus Kirkenes. Det ble bl.a. fremlagt utkast av konseptskisser som er utarbeidet av Haldde Arkitekter AS i Alta.

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…