Oppstart av organisert aktivitet i KIF fotball

Klubben ønsker å informere alle om hvordan spillere, trenere og andre personer i og rundt Kirkenes IF – fotball skal forholde seg til organiserte treninger under koronatiden.

Det er viktig at alt som er skrevet i denne veilederen blir overholdt. I tilfeller hvor enkelt spillere/grupper, uansett alder, ikke evner å tilfredsstille reglene, så skal disse avbryte treningen og aktiviteten stoppes for den aktuelle spilleren/gruppa.

Det skal ikke noteres ned noe treningsoppmøte som kan føre til press på spilleren for å delta på treninger. Foreldre og spillere har full rett til å avstå fra treninger uten konsekvenser. Treneren/trenerne på hvert lag bestemmer om deres lag skal delta på organisert trening i koronatiden.

I all aktivitet utenom den organiserte treningen, er det foreldre/foresatte som er ansvarlig for at smittevernreglene blir overholdt.

Barentshallene har gjort Kirkenes Stadion klar for treninger. Banen vil deles i maks 8 deler under trening. I hver del skal det være en voksen og 4 spillere. Det er ikke lov til å ta ballen i hendene eller heade. Det er heller ikke lov til med øvelser der det er kamp om ballen, og det skal til enhver tid være 2 meter mellom spillerne. Målvakter har lov til å ta ballen i hendene hvis han/hun har egne keeperhansker (det er ikke lov for utespillere som har hansker/votter på). Det er ikke lov med to målvakter i samme gruppe.

Det vil ikke være mulig å benytte garderober og toaletter under treninger. Spillerne må komme ferdig skiftet til trening. Alt utstyr skal vaskes etter bruk. Det anbefales at samme person setter ut og tar inn kjegler og markører. Fotballene skal også vaskes etter bruk, med såpevann som står på klubb-huset. Viktig at det brukes hansker når man bruker vaskeutstyret.

Det vil henge informasjon ved Kirkenes stadion.

Før trening:

 • Det er kun spillere fra laget som skal delta på treningene.
 • De som skal delta på trening må være symptomfrie og friske.
 • Spillerne skal vaske hendene før de kommer på trening.
 • Drikkeflasker og annet personlig utstyr skal tas vare på av den enkelte, og ikke under noen omstendighet deles. Utstyret oppbevares separat.
 • Bytte av treningsgruppe skjer med minst to meter avstand mellom spillerne. De som skal trene/har trent på Del 1 bruke inngang mot skolen og de som skal trene/har trent på del 2 bruker inngangen ved KIF huset.

Under trening:

 • Alle spillere som deltar i treningen må holde seg til sin sone, og ha minst to meter til medspillere. Det skal være maks 4 spillere + 1 voksen i hver sone.
 • Det er ikke tillatt med øvelser der det er kamp om ballen.
 • Ballen skal ikke tas i hendene eller heades (se eget avsnitt om keepere)
 • Kjegler, mål og annet utstyr håndteres av en og samme person gjennom hele treningen.
 • Vester skal ikke benyttes.
 • Drikkepauser skal gjennomføres i henhold til avstanden på 2 meter.
 • Alle spytting er forbudt.

Etter trening:

 • Når treningen avsluttes, skal banen forlates i henhold til avstandsreglene.
 • Spillerne skal raskest mulig hjem for å ivareta hygiene tiltak. Foreldre som henter, skal forlate stadion når spilleren har kommet av banen.
 • Alt utstyr som er benyttet skal vaskes. Den som vasker benytter engangshansker.

Målvakter:

 • Kun en person i en femmer gruppe kan ta ballen i hendene gjennom hele økta. Dette betyr at det er rom for at en person kan være keeper, men da er det altså kun denne spilleren som skal håndtere ballen med hendene før, under og etter treningen.
 • Keeperen må bruke egne keeperhansker og skal ikke spytte i hanskene, eller ta seg i ansiktet før, under eller etter treningen.
 • Keepertreneren kan ikke bruke hendene underveis i treningen.

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…