ÅRSMØTE i KIF Tirsdag 24 mars 2020 kl 18 på KIF hus

Kirkenes Idrettsforening kommer å holde årsmøte på tirsdag 24 mars 2020 kl 18 på KIF huset. Vanlige årsmøtesaker. Saker skal være styre i hende innen tirsdag 10. mars.

//Styret

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…