God Jul og Godt Nytt år!

Kirkenes IF ønsker alle medlemmer, engasjerte tillitsvalgte og dugnadsjeler en riktig God Jul og Godt Nytt år.
Takk til alle som har bidratt gjennom 2019.

#respekt #fellesskap #begeistring

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…