Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styre innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Kirkenes Idrettsforening.

Mandag 6. mai kl 18 KIF hus

Sak: Årsregnskap

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettiget.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle Årsregnskapet KIF for 2018.

Saksdokumenter er vedlagt.

Styret_Resultat_2018

Styret_Balanse_2018

KIF_HUSET_Resultat_2018

KIF_HUSET_Balanse_2018

Fotball_Senior_Resultat_2018

Fotball_Senior_Balanse_2018

Håndball_aldersbestemt_Resultat_2018

Håndball_aldersbestemt_Balanse_2018

Fotball_aldersbestemt_Resultat_2018

Fotball_aldersbestemt_Balanse_2018

Orientering_Resultat_2018

Orientering_Balanse_2018

Fotball_Damer_Resultat_2018

Fotball_Damer_Balanse_2018

Revisjonsberetning for 2018

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…