Tilskudd fra Sør-Varanger utvikling

Kirkenes Idrettsforening fikk fredag 22. februar 2019 tildelt midler fra Sør-Varanger utvikling til forstudien til prosjektet Idrettens Hus Kirkenes.

Kirkenes IF ønsker å utvikle KIF hus til et aktiv kompetansesentrum for idretten i Sør-Varanger, et hus der aktivitet, administrasjon og idrettskompetanse samles, styrkes, deles og videreutvikles.

KIF ønsker å starte med en forstudie til prosjektet for å kartlegge behov, muligheter, økonomien og risikoen i prosjektet. Som frivillig forening har man et ansvar ovenfor sine medlemmer. Forstudien skal bidra til å utarbeidet visjonen og fremlegge dette til årsmøte i mars 2019.

Vi takker for tildelingen og for at Sør-Varanger Utvikling støtter opp om vår visjon!

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…