STORT TAKK

KIF takker alle som bidrar til den utrolig positive utviklingen av klubben.

2018 var et flott år med mange fine høydepunkter.

Den 3. november ble KIF av Finnmark fotballkrets sertifisert som kvalitetsklubb. Vi er da 3. klubb i Finnmark med denne sertifisering.

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/

KIF blekåret til Årets TINE fotballskole 2018 Finnmark, for andre år på rad.

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/tine-fotballskole/2018/ohil-karet-til-arets-tine-fotballskole/

KIF fikk tildelt fotballkretsens Fair-Play pris 2018.

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/2019/arets-fair-play-klubber-2018/?fbclid=IwAR0zGoih2gVnCchT950cDvsQJrGbjUyKPmffMRvXUolKgcNPbXIe6iphla8

Roger Bruer i KIF senior/ A-lag fikk Finnmark Fotballkretsens hederstegn for administrativ innsats.

Vi er takknemlige for alle utmerkelser. Dette anser vi som en tegn på at klubben jobber i riktig retning. Det er mange som støtter oss på veien.

Takk til alle medlemmer, støttespillere, sponsorer og andre frivillige som gjør dette viktige arbeid mulig.

                                                                                                                       

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…