4. mars kl 18 Seminar om forbygging av overgrep

Mandag den 4. mars inviterer Kirkenes IF til et
Seminar om Forebygging av overgrep.
Dette er et veldig viktig tema. Foredragsholder blir Wivi I. Pedersen fra DeVikti.

Hun hold foredrag bl.a. på Stortinget, der representanter fra Redd Barna, NKVTS, Kirkenes ressurssenter, SMI og politikere deltok.
«En annerledes måte å jobbe forebyggende på. … DeVikti viser utstilling i tekst og maleri samt filmen IDA. Foredrag og debatt om temaet. …Erfaringer viser at de fleste som møter DeVikti, blir mer trygg slik at de blir sterkere med i kampen mot overgrep»
Dere kan lese mer her: www.DeVikti.no

Mandag 4 mars kl 18 – 21 på Kirkenes Ungdomsskole, auditorium

Vi håper at flest mulig trenere og foreldre fra alle klubber i Sør-Varanger kan delta på dette viktige møte.

For spørsmål ta kontakt med administrativ leder i KIF, Katharina Bartsch., Tel 45440698, post@kirkenes-if.no

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…