Trenerkompetanse i KIF

Kirkenes IF jobber med rekruttering og kompetanseheving av trenere i egen klubb. Under idrettens superhelg i Kirkenes har disse 9 deltatt på Grasrottrener delkurs 1 i Kirkenes: Siv-Anita Carlsen, Xavier Cusidó Oliete, Robert Berg, Terje Olsen, Eilif Johannesen, Daniel Paulsen, Eivind Blix, Ketil Kristensen og Bjørn Egil Tøvik. Målet er å kjøre resten av delkursene i løpet av de neste månedene.

I tillegg har KIF – som en av to klubber i Finnmark  – fått sin egen klubbnære kursveileder på grasrottreningutdanningen⚽️ : Harald Sørensen.
Han kan nå holde grasrottrenerkurs i egen og andre klubber. Dette er viktig for kompetanseheving i vår klubb.

Vi gratulerer Pål Haldorsen med uttak til trenerveilederkurs! 👏
For første gang i historien holder Troms Fotballkrets og Finnmark Fotballkrets NFF ‘Trenerveilederen’.
Kurset har som mål å styrke treneveilederrollen, med fokus på å skape et godt trenermiljø, motivere til trenerutdanning, holde fokus på klubbens sportsplan, og være en trenernes samtalepartner og støttespiller.
Dette kommer til å bli en viktig ressurs til fotballgruppen i KIF.

 

 

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…