Hederstegn 2018

I forbindelse med KIF sin årsfest 18. oktober 2018 ble det tildelt hederstegn til ildsjeler for mange år med frivillig innsats i klubben, enten som trener eller i styreverv.

Tor Sandø, Ingar Henriksen, Stine Isaksen Sandø, Mona Hagen Noste, Harald Sørensen.
Trond Michelsen tok imot hederstegnet på vegne av  Hilde Michelsen.

Ikke på bilde: Lars Johansen og Jens Petter Pedersen

Tusen takk for deres flottes innsats!

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…