Aktivitetsplan for Orientering 2018

Orienteringsgruppens aktivitetsplan for 2018 er ferdig. Små endringer kan forekomme. Aktiviteter annonseres også i avisa.

For mer informasjon, ta kontakt med O-gruppe.

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…