Kirkenes Idrettsforening

Kirkenes Idrettsforening

Samfunnsløftet støtter Kif.

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 26. Apr 2021

Gjennom Samfunnsløftet bidrar Sparebank 1 Nord-Norge i prosjekter som utvikler arenaer, innovasjon, ungdom og ikke minst: Nordnorske lokalsamfunn. I flere år har Kirkenes idrettsforening fått støtte fra denne ordningen og nå har vi en ny avtale for tre år til. Vi takker for støtten!  


 0 Kommentar

Årsmøtet avholdes den 25. mai 2021 kl. 18.00.

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 20. Apr 2021

Til medlemmene i Kirkenes Idrettsforening

20.04.2021

 

Innkalling til årsmøte i Kirkenes Idrettsforening

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Kirkenes Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes den 25. mai 2021 kl. 18.00 i auditoriet på Kirkenes videregående skole (Hessengveien 10, 9912 Hesseng)

Ved eventuelle nye covid-19 restriksjoner, gjennomføres møtet digitalt.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest den 11. mai 2021 til post@kirkenes-if.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.kirkenes-if.no

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/ting-valgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet mv., se Lovnorm KIF i dokumenter på hjemmesiden.

 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


0 Kommentar

Barneidrettsansvarlig

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 8. Mar 2021

Styret i Kirkenes Idrettsforening har valgt Lisa Victoria Johansen som barneidrettsansvarlig der hun sørger for at klubben ivaretar klubbens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett.  Lisa har et verv som håndballtrener i Kirkenes Idrettsforening siden 2018. Hun er engasjert og dedikert til sitt arbeid og er et sterkt resursperson i klubben. Vi ønsker henne lykke til med nytt verv som barneidrettsansvarlig i KIF! 


Hensikten med barneidrettsansvarlig er å sikre gode rutiner for oppfølging av barneidretten, og sørge for at så mange som mulig er klar over hva dette betyr i den daglige aktiviteten. Personen som får ansvar for å følge opp barneidretten skal tale barnas sak og sette barnas beste i sentrum. Blant annet handler dette om å vurdere og diskutere om idrettstilbudet idrettslaget gir er i tråd med «Idrettens barnerettigheter og bestemmelser».

På Norges Idrettsforbund sine sider kan du laste ned en brosjyre om Idrettens barnerettigheter og bestemmelser, og også lese mer om hva det betyr å være Barneidrettsansvarlig i en klubb. 

Brosjyre om idrettens barnerettigheter.

0 Kommentar

ÅRSMØTET FLYTTES TIL 25.MAi

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 22. Feb 2021

ÅRSMØTET FLYTTES TIL 25.MAi 2021

Som følge av Covid-19 restriksjoner har hovedstyret i KIF besluttet å flytte det planlagte årsmøtet tirsdag den 9. mars til tirsdag 25.mai kl. 1800.

Innkalling, påmelding og mer informasjon vil annonseres i god tid før årsmøtet. 


0 Kommentar

Kirkenes Idrettsforening sier #STOPP til alle former for diskriminering.

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 16. Des 2020

Idretten erkjenner at diskriminering skjer i det norske samfunnet og i norsk idrett. Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. 

Rasisme, annen diskriminering og mangel på likeverd er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål, noe som også er reflektert i idrettens gjeldende plandokument Idretten vil! som sier at: «Idretten skal, på alle nivåer, praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer, også på tribunene. 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline