Kirkenes Idrettsforening

Kirkenes Idrettsforening

ÅRSMØTET FLYTTES TIL 25.MAi

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 22. Feb 2021

ÅRSMØTET FLYTTES TIL 25.MAi 2021

Som følge av Covid-19 restriksjoner har hovedstyret i KIF besluttet å flytte det planlagte årsmøtet tirsdag den 9. mars til tirsdag 25.mai kl. 1800.

Innkalling, påmelding og mer informasjon vil annonseres i god tid før årsmøtet. 


0 Kommentar

Kirkenes Idrettsforening sier #STOPP til alle former for diskriminering.

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 16. Des 2020

Idretten erkjenner at diskriminering skjer i det norske samfunnet og i norsk idrett. Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. 

Rasisme, annen diskriminering og mangel på likeverd er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål, noe som også er reflektert i idrettens gjeldende plandokument Idretten vil! som sier at: «Idretten skal, på alle nivåer, praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer, også på tribunene. 


0 Kommentar

KIF går videre med prosjektet Idrettens Hus Kirkenes

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 3. Nov 2020

Idrettens hus: ny aktivitet og næring for folkehelse og bomiljø

Prosjekteier:

Kirkenes Idrettsforening

Kontaktperson:

Katharina Bartsch

Vedtak:

Opptil kr. 203 200,- innvilges til forprosjektet.

Prosjektperiode:

  1. august 2020 – 30. april 2021.

Mål i søknad:

10 nye arbeidsplasser innenfor innsatsområdet «Nye næringer».

Beskrivelse fra søker:

Kirkenes IF ønsker å utvikle KIF hus til et aktivt kompetansesentrum for idretten i Sør-Varanger, et hus der aktivitet, administrasjon og idretts- og helsekompetanse samles, styrkes, deles og videreutvikles.

Prosjektet fremmer en visjon om et idrettsfaglig kompetansesentrum. Et slikt sentrum bidrar til bolyst og byens attraktivitet som Idrettsby: en kompetanseøkning innen idrettsfag, idrettsadministrasjon og folkehelse vil tiltrekke seg nye aktører og bidra til muligheten for idrettsinteresserte ungdommer til å etablere seg i kommunen. Ved å samle flere helserelaterte enheter styrkes små bedrifters virksomhet, deres utviklingsevner og langsiktige vekstmuligheter. Samtidig ønskes det å utrede videre muligheten for aktivitetstilbud for barn-og unge, som idretts SFO, idrettsbarnehage og E-sport.

Klubben ser på prosjektet som en mulighet til innovasjon og et grensesprengende tiltak i kommunen som satser på idrett, folkehelse og fysisk aktivitet.

I prosjekttiden skal det videreutvikles konseptet Idrettens Hus med fokus på nye arbeidsplasser, effekt på lokalsamfunnet og forretningsmodellen.


0 Kommentar

Vil du følge supporterklubben til KIF?

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 6. Okt 2020

Alle store klubber fortjener å ha en flott supportergjeng! En som støtter klubben i tykt og tynt, og som bidrar til å lage liv på kampene. Følg oss på Facebook og du vil bli oppdatert på alt som skjer i klubben vår - fra 7 åringenes fotballglede til A-lagets prestasjoner.

0 Kommentar

Vil du støtte KIF?

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 6. Okt 2020

Nå kan medlemmer, supportere og alle andre som ønsker å støtte KIF, kjøpe dagligdagse nytte-produkter i vår Web-shop (helse, pleie- og velvære-produkter mv). Kirkenes Idrettsforening får inntekter gjennom dette. Klubben har inngått et web-shop-samarbeid med et firma som heter LR Health & Beauty – som også er ansvarlig for selve driften av web-shoppen.

LR både produserer, pakker og sender ut alle bestillinger – og klubben vil motta salgs-provisjon. Dette synes vi er en enkel og grei løsning – uten noe ekstra arbeid for klubben.

Da blir det spennende og se om noe kan falle i smak i vår web-shop!


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline