Kvalitetsklubb

Kirkenes IF har i 2016 blitt en del av fotballforbundets
kvalitetsklubbprosjektet.
Dette er et arbeid for å stimulere til klubbutvikling
og gjøre driften mer profesjonell og forutsigbar.
Foreningen er inne i nivå 1 (det første av 3 nivåer)
med utviklingsområdene
aktivitet-organisasjon-kompetanse og samfunns/verdiarbeid.

Dette er et viktig verktøy for KIFs fremtid som forening.

Prosjektet går ut på at det finnes en klar rolle – og oppgavefordeling i klubben. Klubben drives i lik linje med annet foretakvirksomhet og krever derfor klare visjoner, verdier, strategier og en tydelig organisasjon.
Det skal utarbeides planer og  stillingsinstrukser slik at klubbens arbeidet fortsetter smidig når nye personer begynner i verv og roller.

Arbeidet er godt i gang.

Om NFFs kvalitetsklubbprosjekt kan leses her.

Kirkens IF’s visjon er «Idrettsglede til alle».

Verdier: Respekt – Felleskap – Begeistring
Les mer om verdier.

Organisasjonskart

Kirkenes IF har fått frivillige til flere roller i klubben. Se rollebeskrivelser nede:

Kvalitetsklubbansvarlig: Harald Sørensen
Oppstartsansvarlig: Jørn Tysdal
Rekrutteringsansvarlig: Preben Hagen Olsen
Treneransvarlig: Tor Morten Noste
Dommerkoordinator: Jens Petter Pedersen
Fair-play ansvarlig: Tore Sannes
Politiattest ansvarlig: administrativ leder

 

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…