Råtass – Nybegynner-orientering

Oppstart på Sandnes skole onsdag 20. mai klokka 17.30. Barn og ungdom mellom 6 og 15 år er hjertelig velkommen til Råtass O-cup tre onsdager fremover. 

orientering_raatass

Første O-cupdag blir på skolekartet ved Sandnes skole. Den 27. mai gjennomfører vi på skolekartet ved Hesseng Flerbrukssenter og så avslutter vi den 3. juni på kartet rundt KOS sitt skileikanlegg på Skytterhusfjellet. Foreldre er også hjertelig velkommen til å delta på orienteringskurset.

Råtass O-cup er lett nybegynnerorientering for alle og kurset gir en glimrende vei inn i O-sporten. Samtidig er det flott opplæring i bruk av kart og kompass. Startkontigenten er 20,- kroner per gang. De som deltar på minst to av løpene får deltakerpremie på siste løp.

Råtass O-cup er et samarbeid mellom Sandnes IL, Kirkenes IF og IL Pasvik Hauk.

De tre løpene blir gjennomført på følgende datoer:

Onsdag 20. mai                    Sandnes skole kl 17.30
Onsdag 27. mai                     Hesseng flerbrukssenter kl 17.30
Onsdag 3. juni                      Skileik-anlegget på Skytterhusfjellet kl 17.30

Vel møtt til store og små!

Få oppdateringer om Råtass O-cup og orientering i Sør-Varanger på vår facebookside.

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…